TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tarih: 04.04.2018

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

     1 NO'LU TAŞINMAZIN

     Özellikleri : Karaman İli, Merkez ABBAS Mah. tapunun 2733 Ada,14 Parseli teşkil eden 563,50m2 lik yüzölçümlü Arsa vasıflı ana taşınmazda 3+TERAS katında16 nolu bağımsız bölümü teşkil eden 40/617 ARSA PAYLI DUBLEKS MESKEN vasıflı taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz ABBASMah. 342 Sok. No. 19 Kat. 3 adresine rastlayan yerdedir. Taşınmaz Bodrum +3 Katlı Betonarme Karkas apartmanın 3.Kat+ teras katta bulunmaktadır. 191m2 dir. 40/617 arsa payı vardır. Bina 09/09/2014 tarih ve 11/32 sayılı inşaat ruhsatı ile yapımına başlanmıştır ve2015 yılında tamamlanmıştır. Söz konusu mesken 3.katta ve sol taraftaki meskendir. Doğalgazı bağlı olmayıp, su saatide bulunmamaktadır. Kapı kapalı olması nedeniyle içeri girilememiş ve iç taraf proje üzerinden değerlendirilmiştir. Taşınmaz terasta   2 oda, 1 antre, 1 mutfak ve açık terastan ibaret olup normal katta 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo 1 tuvaletten ve lavabodan oluşmaktadır. Mesken batı cepheli şehir merkezine 400 metre uzaklıktadır. Yapı Asansörlüdür.

Kıymeti                            : 236.544,00 TL

KDV Oranı                       : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler          : Alacaklı bankaya ipotekli olup, muhtelif hacizlerde mevcuttur.

1. Satış Günü                  : 14/05/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü                  : 08/06/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri                        : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

     Satış şartları :

     1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

     2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

     3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

     4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

     5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

     6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, İŞ BU TAŞINMAZ SATIŞ İLANININİLGİLİLERİNE BİLİNEN ADRESLERİNE TEBLİĞE GÖNDERİLMİŞ OLUP, ADRESTE TEBLİGAT YAPILAMAMASI VEYA KENDİLERİNE TEBLİGAT YAPILMAYANLAR VE ADRESLERİ BİLİNMEYENLER İÇİNİLANEN TEBLİĞ YERİNE KAİM OLACAĞI, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/445 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2018

(İİK m.126)                                                                                                   

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir                                    

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

(B.M.18-127)