T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ 2017/7335 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tarih: 09.03.2019

T.C.

KARAMAN

İCRA DAİRESİ

2017/7335 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

     Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

     1 NO'LU TAŞINMAZIN

     Özellikleri            : Karaman İl, Merkez İlçe, 2549 Ada, 13 Parsel, YEŞİLADA Mahalle/Köy, DEĞİRMENDERESİ MEVKİİ Mevkii, 2 Nolu Bağımsız Bölüm TAPU KAYITLARI: Keşfe konu taşınmaz, tapu kayıtlarında Karaman İli, Merkez İlçesi, Yeşilada Mahallesi, Değirmenderesi Mevki, 2549 Ada 13 Parsel Nolu, 198,00 m2 yüzölçümlü, Arsa vasfındaki ana taşınmazda konumlu, 1/2 Arsa Paylı, Mesken Niteliğinde, 1. Kat 2 Nolu bağımsız bölümdür. Ayrıca tapu kayıtlarında 2 Nolu Kömürlük eklentisi bulunmaktadır.

     ADRES BİLGİLERİ: Taşınmaz Mümine Hatun Mah. 1465. Sok. No: 9 / 2 Merkez / Karaman posta adresinde konumludur. (UAVT: 3172016648)

Taşınmazın tapu kayıtları üzerinde Karaman Belediyesi tarafından 15.07.1994 tarih ve 3461 yev nosu ile konulmuş 775 Sayılı Kanunla Takyitlidir. (34. Maddesi) şerhi bulunmaktadır.

     İMAR DURUMU     : Parselin imar durumu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre, Ayrık İkiz nizam 2 Katlı yapılaşma koşullarında Konut Alanı lejantında olduğu öğrenilmiştir. Ön bahçe çekme mesafesi:5m, Yan bahçe çekme mesafesi 3m, TAKS.0,40, KAKS:0,80dir.

Keşif konusu 2549 ada 13 Nolu ARSA vasıflı parsel, Mümine Hatun Mahallesi sınırlarında kalmakta olup, 2 Nolu Gecekondu önleme bölgesi içerisinde kalmaktadır. Gecekondu Önleme Bölgelerinde parsel alanı ve imar koşullarına bakılmaksızın bodrumlu ve bodrumsuz olmak üzere 2 katlı Tip Projeler ile yapılar inşa edilmesine müsaade edilmektedir.

     ARSA BİLGİLERİ   : 2549 ada 13 Nolu parsel 198 m2 alana sahip olup, batı yönden imar yoluna cepheli ara parseldir. Parselin yola cephesi 11 m, derinliği 18 mdir. Yaklaşık dikdörtgen formda olup, topografik olarak eğimsiz düz arazide konumludur.

     BİNA ÖZELLİKLERİ: Ana Gayrimenkul; 198,00 m2 alana sahip, batı yönden yola cepheli ara parsel üzerinde, Bodrum+ Zemin+ 1 normal katlı olarak projelendirilmiş, mahallinde Bodrum ve Zemin katı inşa edilmiş yapı bulunmaktadır. Taşınmaz Ayrık İkiz Nizamda, Betonarme Karkas yapıda 3/A yapı sınıfında inşa edilmiştir. Bina ~10 yaşındadır.

     Projesine göre bodrum katında meskenlere ait kömürlük eklentileri, Zemin katta 1 bb nolu mesken, 1. Normal katta 2 bb nolu mesken konumludur.

     Projesine göre 1. Normal katta konumlu olması gereken keşif konusu 2 Nolu bağımsız bölüm, 2 oda, 1 salon, 2 balkon, 1 antre, 1 hol, 1 mutfak, 1 banyo, 1 lavabo-wc hacimlerinden oluşmakta olup 90 m2 brüt alanlıdır.

     Parsel çevresi herhangi bir sınırlayıcı ile çevrili değildir. Dış cephesi yalıtımlı ve boyalıdır. Bina giriş kapısı ile merdiven/balkon korkulukları demir doğramadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz bakımlı vaziyettedir.

     Projesine aykırı olarak: Mahallinde bodrum katın, projesine göre olması gerekenden ~2 m yüksekte inşa edilerek yol kotu üzerinde inşa edildiği, ayrıca ortak alan olan bodrum katın, iç mekan tertibinin mesken olarak düzenlenerek kiracı tarafından mesken olarak kullanılmakta olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti                      : 65.670,00 TL                                              KDV Oranı  : %1

1. Satış Günü             : 25/03/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü             : 19/04/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri                   : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Satış şartları :

     1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

     2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

     3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

     4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

     5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7335 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/01/2019                                                                      B.M.(19-51)